Договор оферты

​​

      Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Інтернет-магазину «CARSUN» щодо продажу Продукції, розміщених на сайті: https://carsun.com.ua (далі — Сайт) поза торговельними та офісними приміщеннями, укласти договір купівлі-продажу, і адресований фізичним та юридичним особам (далі — Покупці). 

      На підставі ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ), Закону України «Про захист прав споживачів» та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним, так і юридичним особам (далі — Покупець) з придбання Продукції, розміщених на Сайті Продавця  на таких умовах.  

Терміни, які використовуються в Договорі

 1. Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених ним, що оформляється одним із способів, запропонованих Покупцю Продавцем.

 2. Інтернет-магазин «CARSUN»  — веб-сторінка https://carsun.com.ua. 

 3. Оферта — пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 ЦКУ, укласти з ним договір на умовах, які передбачені цим договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті. 

Цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Продукції. 

 1. Замовлення — перелік Продукції, зазначений Покупцем під час розміщення Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом, який Покупець хоче придбати у Продавця. 

 2. Кур'єрська доставка — безпосередня передача Продукції від працівника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем (адреса доставки), на умовах, визначених домовленістю Сторін. 

 3. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Продукції відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить Продукції суттєво іншим, ніж передбачено договором.

 1. Недолік - будь-яка невідповідність Продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (Продавцем, Продавцем).

 2. Продавець – фізична особа – підприємець Атрощенко Костянтин Володимирович, місцезнаходження: 69040, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Барикадна/Олександра Говорухи, будинок 163/1.

Загальні положення

Згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг Покупець здійснює акцепт даної оферти (укладає договір публічної оферти). 

Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Покупцем усіх його умов без будь-яких виключень та обмежень. 

Покупець відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на сайті Продавця. 

Покупець, який приймає пропозицію Продавця укласти Договір підтверджує, що він свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. 

Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність згідно з ст. 642 Цивільного кодексу України, та вважається таким, що Покупець ознайомився і згоден з умовами цієї публічної оферти. 

Цей Договір прирівнюється на підставі ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті. 

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право- та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. 

Текст Договору публічної оферти розміщено на сайті Продавця. 

Предмет договору

Продавець зобов'язується передати Покупцеві Продукцію, яка належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Продукцію та оплатити її вартість в порядку і на умовах, передбачених цим договором. 

Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті. Здійснення Покупцем акцептування договору підтверджує те, що Покупець ознайомився із:

-  змістом цього Договору, найменуванням продавця,  його місцезнаходженням  та  порядком прийняття претензії; 

- основними характеристиками Продукції; 

- ціною, включаючи плату за доставку, та умовами оплати;

- гарантійними  зобов'язаннями  та  іншими  послугами,  пов'язаними  з утриманням чи ремонтом Продукції;

- іншими умовами поставки або виконанням договору;

- порядком розірвання цього Договору. 

Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Продукцію, яка продається за умовами цього Договору, а саме щодо її форми, розмірів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристики матеріалу, та з інформацією про її виробника, усвідомлює такі характеристики Продукції та їх значення і згоден на придбання такого Продукції з такими характеристиками. 

Ціна Продукції

Ціна на Продукцію вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Продукції згідно з встановленим прейскурантом. 

Продавець залишає за собою право змінювати ціну Продукції до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця. Остаточною є ціна, зазначена у документі (електронному документі),   який   засвідчує   факт купівлі Продукції

Ціни, вказані на Сайті носять ознайомлювальний характер. 

Порядок оплати і постачання Продукції

Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним способів, узгоджених з Покупцем. 

Датою оплати Покупцем вартості Продукції вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця. 

Перед здійсненням поставки Продукції Покупцеві, співробітники інтернет-магазину і/або кур'єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Продукції за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати Продукції. 

У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлену Продукцію, Продавець залишає за собою право не здійснювати поставку Продукції, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про їх настання і пропонує можливі заходи щодо усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем. 

Постачання замовленої Продукції здійснюється згідно з умовами, зазначеними на Сайті в розділі «Доставка». Продукція відпускається Продавцем Покупцю в тарі (упаковці) згідно з вимогами державних стандартів, технічних умов (або згідно з домовленістю сторін). Тара повинна забезпечувати збереження Продукції під час їх транспортування і зберігання. Доставка Продукції може здійснюватися безпосередньо Продавцем або кур'єрською чи експедиторською службою, а також самостійно Покупцем зі складу Продавця. 

У випадку доставки Продукції Продавцем, відповідальність за збереження Продукції до моменту його передачі Покупцеві несе Продавець. У разі доставки Продукції кур'єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження Продукції до моменту її передачі Покупцю несе кур'єрська або експедиторська служба. Продавець зобов'язується доставити Продукцію Покупцю протягом терміну, погодженого з Покупцем. 

Право власності на Продукцію переходить до Покупця у момент повного розрахунку з Продавцем. Покупцю може бути відмовлено в оформленні покупки Продукції у разі відсутності Продукції в наявності (на складі). 

Гарантія та порядок розгляду претензій

Гарантійний термін експлуатації Продукції вказується у гарантійному талоні. Продавець гарантує відповідність Продукції її характеристикам упродовж усього гарантійного терміну експлуатації, окрім випадків псування, пов'язаних з недотриманням умов зборки, зберігання і порушення умов експлуатації. 

Гарантія виробника передбачає повернення продукції з недоліками. Гарантійний період може відрізнятися виробника і категорії товару.

Гарантія не поширюється на: технічні рідини, масла, фільтри і на деталі електрообладнання, до яких відносяться датчики, свічки, реле, автомобільні лампи, кабелю, електронні блоки, запобіжники і т.п.

Для повернення продукції з недоліками Покупець повинен надати такі документи:

 • товарний чек або накладну на даний товар;

 • гарантійний талон, якщо він передбачений заводом-виробником;

 • копію замовлення-наряду автосервісу з зазначенням виконаних робіт і встановлених автозапчастин;

 • копію сертифікатів автосервісу, що дозволяють їм виконання даних робіт;

 • акт рекламації з укладенням автосервісу про непридатному стані товару.

При наданні цих документів Продавець узгоджує з Покупцем зручний для нього варіант повернення бракованого товару і виплати йому грошової компенсації. 

У випадку виявлення Покупцем протягом гарантійного терміну недоліків Продукції Покупець має право: 

на пропорційне зменшення ціни Продукції; 

на безкоштовне усунення недоліків Продукції протягом 30 днів з моменту отримання Продукції Продавцем; 

на відшкодування витрат по усуненню недоліків Продукції. 

У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного строку істотних недоліків Продукції Покупець має право: 

на припинення Публічного договору та повернення сплаченої за продукції грошової суми; 

вимагати заміни Продукції на таку або аналогічну, з числа наявних у Продавця. 

У разі виявлення істотних недоліків Продукції після її прийому, Покупець зобов'язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення. Доставка Продукції для усунення недоліків до найближчої торгової точки Продавця протягом гарантійного терміну або після закінчення гарантійного терміну здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». 

Розгляд претензій Покупця відбувається згідно з ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів». 

Колір і форма Продукції може відрізнятися від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора. 

Обмін та повернення Продукції

Згідно Закону України «Про захист прав споживачів», Продукцію належної якості (без недоліків і яка зберегла товарний вигляд) можна обміняти або повернути протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки за умови виконання наступних умов: 

Продукція не була зібрана та/або у використанні;

збережено товарний вигляд і споживчі характеристики Продукції;

збережена фабрична упаковка, маркування і наклейки;

є документ (електронний документ), який засвідчує факт купівлі Продукції;

Продукція може бути повернена та обмінена у випадках, передбачених чинним законодавством України. У разі потреби, обмін проводиться протягом 40 днів з моменту отримання Продукції Продавцем.

Не підлягає обміну продукція, передбачена чинним законодавством України.

Вирішення суперечок

Усі суперечки й розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Покупця. 

Заява Покупця розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання. У випадку, якщо суперечку не вирішено в претензійному порядку, будь-яка зі Сторін має право на звернення до суду. 

Відповідальність сторін

За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за Публічним договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов`язується сплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві у зв`язку з невиконанням Замовлення або неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця.

У випадку дострокового припинення Публічного договору за ініціативою Продавця, за умови дотримання Покупцем умов даного Договору, до моменту доставки Продукції Покупцеві, Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто) % попередньої оплати за Продукцію.

Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за Публічним договором. 

Строк дії договору та порядок його дострокового розірвання.

Договір набирає чинності та законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов`язань Сторонами. Публічний договір може бути достроково припинений: за взаємною згодою Сторін; за рішенням суду; у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу; у разі відсутності Продукції в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Продукції іншою аналогічною Продукцією.

Заключні положення

Покупець гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі та він їх приймає безумовно і в повному обсязі. Даний Договір укладається шляхом акцепту Покупцем цієї публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, на умовах, передбачених цим Договором без підписання Сторонами.

УМОВИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Цими Умовами  визначено порядок обробки персональних даних, враховуючи специфіку обробки персональних даних у сфері, що стосується діяльності ФОП Атрощенка Костянтина Володимировича, відповідно до вимог, визначених Законом України «Про захист персональних даних» (далі - Закон) та цими Умовами.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1.1. Визначення термінів (згідно законодавства України у сфері захисту персональних даних):

база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

володілець персональних даних – ФОП Атрощенко Костянтин Володимирович.

згода суб`єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Така згода суб`єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації на сайті https://carsun.com.ua шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.;

знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

картотека - будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами;

обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;

суб`єкт персональних даних – Користувач сайту https://carsun.com.ua;

третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.

2. МЕТУ ТА ПІДСТАВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Сайт https://carsun.com.ua збирає та зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для здійснення господарської діяльності ФОП Атрощенка Костянтина Володимировича.

Персональні дані можуть бути використані в наступних цілях:

 • - виконання Замовлень суб`єкта персональних даних;
 • - ідентифікація суб`єкта персональних даних;
 • - надіслання суб`єктові персональних даних рекламних матеріалів, новин, інформації та запитів;
 • - проведення маркетингових,  статистичних та інших досліджень;
 • - обробка платежів суб`єкта персональних даних;
 • - моніторинг операцій суб`єкта персональних даних з метою запобігання шахрайства, протиправних дій;
 • - виконання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3. КАТЕГОРІЇ СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користувачі сайту https://carsun.com.ua

4. СКЛАД ТА ЗМІСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ;

Сайт https://carsun.com.ua в тому числі збирає, обробляє і зберігає такі дані:

 • - прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта персональних даних;
 • - поштову та електронну адресу;
 • - номер телефону;
 • - історію Замовлень;
 • - звернення суб’єкта персональних даних відносно діяльності сайту https://carsun.com.ua та ФОП Атрощенка Костянтина Володимировича.

Ми повідомляємо про те, що ми не проводимо обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

У разі виявлення відомостей про особу, які не відповідають дійсності, такі відомості невідкладно змінюються або знищуються.

5. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми визнаємо, що особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу ФОП Атрощенку Костянтину Володимировичу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми збираємо особисту інформацію, яку надає суб’єкта персональних даних нам, коли він відкриває обліковий запис або розміщує  замовлення. Ми зберігатимемо дані суб’єкта персональних даних до тих пір, як це законодавством України  вимагається для цілей, для яких вони були зібрані.

Під час перегляду нашого веб-сайту ми також можемо збирати неособисту інформацію, таку як тип пристрою, який використовувався для перегляду веб-сайту, програми браузера, поведінки веб-перегляду, наприклад, скільки сторінок відвідав суб’єкт персональних даних, а також інформацію про те, як суб’єкт персональних даних переходить на сторінку веб-сайт - наприклад, через пошукову систему або натиснувши оголошення. Ми також можемо зібрати інформацію про IP-адресу суб’єкта персональних даних.

Коли суб’єкт персональних даних підпишеться на нашу розсилку, бере участь у конкурсі, відповідає на опитування клієнтів або бере участь у акціях, ми можемо зібрати особисту інформацію суб’єкта персональних даних, відгуки, коли останній буде відповідати на запитання. Ми можемо зібрати подробиці будь-яких повідомлень електронної пошти, які ми надсилаємо суб’єкту персональних даних, які він відкриває або натискає, включаючи посилання, які він натискає на цих електронних листах. Ми можемо збирати будь-яку особисту інформацію, яку суб’єкт персональних даних надає нам, коли суб’єкт персональних даних зв'язуєтеся з нами електронною поштою, телефоном, через публікацію чи соціальні медіа.

Коли суб’єкта персональних даних надсилає свою особисту інформацію, ми просимо у нього згоду, використовуючи його інформацію, для цілей, викладених у наших умовах. Ми збираємо інформацію, яку суб’єкт персональних даних надає нам особисто. Якщо користувач сайту https://carsun.com.ua не хоче надавати  нам право збирати будь-яку його особисту інформацію, він може її не надавати. Інформація, яку ми вимагаємо від суб’єкта персональних даних для цілей, використовується відповідно до цілей, викладених вище. Якщо суб’єкт персональних даних не надає  особисту інформацію, ми залишаємо за собою право не приймати його замовлення.

Ми використовуємо особисту інформацію, яку ми збираємо, для обробки транзакцій, адміністрування та керування обліковим записом суб’єкта персональних даних, для того, щоб надати йому товари та послуги, які він купує або які хоче придбати, допомогти йому розмістити замовлення або для спілкування, поки його замовлення знаходиться в процес оброблення. Ми використовуємо особисту інформацію користувача сайту https://carsun.com.ua, щоб відповісти на запитання, питання чи коментарі, для управління рекламними акціями, конкурсами, опитуваннями клієнтів, а також щоб розповісти про важливі зміни на веб-сайті та наших службах.

Ми використовуємо неособисті дані, які ми збираємо, тобто ми збираємо анонімні дані клієнтів для внутрішніх комерційних цілей, таких як генерація статистики або розуміння того, як люди використовують наш веб-сайт. Ми можемо використовувати ці дані для вдосконалення нашого веб-сайту або додавання нових функцій.

Якщо ми отримали IP-адресу суб’єкта персональних даних, це може бути пов'язано з його історією перегляду (наприклад, елементи, додані у його кошик), щоб допомогти нам усунути будь-які помилки або проблеми на нашому веб-сайті або допомогти нам провести перевірку у разі підозри шахрайства. Ми можемо використовувати IP-адресу суб’єкта персональних даних, щоб визначити країну або місто, в якому він знаходиться, щоб надсилати персоналізовані повідомлення, які мають відношення до саме цього користувача сайту https://carsun.com.ua.

7. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ МАРКЕТИНГУ ТА РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ

Якщо суб’єкт персональних даних згоден, ми можемо використовувати його особисті дані,  щоб розповісти про продукти, акції, спеціальні пропозиції та події. Ми можемо подивитися на те, що він раніше просив розповісти  про продукти, які є цікавими саме йому.

Ми будемо просити  згоду суб’єкта персональних даних на отримання будь-якої інформації в сфері маркетингу електронною поштою від нас, і користувач сайту https://carsun.com.ua можете будь-коли скасувати або змінити статус підписки. Для цього треба відвідати свій обліковий запис на веб-сайті або скористайтеся посиланням "Скасувати підписку" внизу кожного повідомлення, щоб змінити свій статус.

Ми також можемо використовувати дані суб’єкта персональних даних про перегляд, щоб обслуговувати персоналізований вміст на сайті, або надати йому відповідну онлайн-рекламу, пов'язану з нашою торговою маркою та продуктами. Дані, які ми збираємо в цьому контексті, не ідентифікуються особисто.

Ми розміщуємо рекламні банери на інших веб-сайтах, які базуються на продуктах, які суб’єкт персональних даних, можливо, переглядав під час відвідування нашого веб-сайту. Ця технологія заснована на файлах cookie. Дані, які використовуються cookies для цієї мети, не ідентифікуються особисто.

8. ТРЕТІ ОСОБИ, ЯКИМ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Ми ніколи не розголошуватимемо інформацію суб’єкта персональних даних нікому за межами сайта https://carsun.com.ua, крім випадків, коли:

 • - ми маємо згоду суб’єкта персональних даних;
 • - де ми вимагаємо або дозволяємо це робити за законом;
 • - іншим компаніям, які надають нам послуги; або будь-які інші особи, які мають відношення до господарської діяльності ФОП Атрощенка Костянтина Володимировича.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ

Ми працюємо з ретельно підібраними постачальниками послуг, які виконують певні функції від нашого імені, такі як доставка замовлень, обробка платежів, хостинг або розробка нашого веб-сайту, обробка поштових розсилок електронної пошти. Ці компанії можуть обробляти особисті дані суб’єкта персональних даних, щоб виконувати функції, які їм наказують робити від нашого імені.

9. БЕЗПЕКА

Ми застосовуємо різні заходи безпеки для захисту особистої інформації суб’єкта персональних даних, як в Інтернеті, так і в автономному режимі. В Інтернеті ми маємо брандмауери та шифрування даних, а доступ до  особистих даних суб’єкта персональних даних - це пароль, призначений для окремих користувачів сайту https://carsun.com.ua. Хоча ми застосовуємо належні технічні та організаційні заходи для захисту особистих даних користувачів сайту https://carsun.com.ua, ми не можемо гарантувати безпеку будь-яких даних, переданих суб’єктом персональних даних через Інтернет нам, у разі зловмисних дій третіх осіб.

10. ЗМІНА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Користу